Klinika

VETERINÁRNA KLINIKA LEVICKÁ

MVDr. JOZEF KRÁL
MVDr. MARTIN PALKOVIČ
Levicka 87 94901 Nitra

Král: 0905612159
Palkovič: 0905497100
Email: info@veterina-info.sk

ORDINAČNÉ HODINY
Pon-Pia: 9:00 – 11:00 | 13:00 – 19:00
Sob: 9:00 – 15:00 | Ned: 9:00 – 13:00
POHOTOVOSŤ DO 23:00

Cenník

Cenník Úkonov

*Pre zobrazenie cenníku kliknite na text názvu kategórie*

Anamnéza, klin. Vyšetrenie, odber a vyhodnotenie vzoriek od 60 ,

OŠETRENIE UŠÍ 

Otoskopia + výplach 15,- 

Kontrola + výplach 10,- Ster + mikroskopia 15,- Endoskopia (úkon) 20,- 

Endoskopia + odstránenie cudzieho telesa) 30,- 

Klinické vyšetrenie 15,- 

Opakované klinické vyšetrenie 10,-

Konzultácia 10EU/ 30 min,

Drobné úkony 7,- (pazúriky, anáne. žliazky, kliešť, čistenie uší,) Inj. Aplikácia liečiv 5,-i.m

Ošetrenie rany od 10 – 40,- 

(úkon+spotrebný materiál) 

Odber krvi 5,- 

Kanylácia 5,- 

Infúzna terapia 15,- + roztok a pred.hadička 5,-/ks

Klystír 15 – 30,- 

USG 24,- Kontrolné USG 15,- Komplet USG 30,- 

(1orgán sono 20,-) 

RTG 1 snímok 30,- každý ďalší snímok 5,- EKG 30,- 

Endoskopia úkon-jednoduchá 28,- Endoskopia úkon-zložitá 38,- 

Katetrizácia samica 30,

Katetrizácia samec 35,-

Hospitalizácia  na prebratie 5/ hod

Hospitalizácia 24h + ošetrenie 25,- 

Sedácia i.m malý pes/mačka 30-50,- Stredný pes 50-70,- Veľký pes od 70,- Anestézia od 20,- podľa dĺžky trvania a hmotnosti+anestetiká

Hematologické vyšetrenie krvi 26,- 

Biochemické vyšetrenie krvi :

Zdravie prevencia 10 parametrov  28, 

Rozšírené 17 parametrov 45,

Vyšetrenie moču analyzátorom 20,

Vyšetrenie moču Phan papierik 10,

Vyšetrenie moču sediment 10,-

 Vyšetrenie moču hustoty moču 10,- 

Úkony pre zaslanie vzoriek Laboklin + material na diag. 15,

 Rýchlotesty (Parvo, FeLV,FIV, Giardia, Brucela) 20-40,- 

Vyšetrenie Hormonov prístroj ELEMENT I+

Total T 4 25,

Cortizol 25, 

Progesteron 28

cTSH  25.

odber ,spracovanie a materiál 5,

Klinické kardiologické vyšetrenie 15,

USG 30,- 

ORTOPEDICKÉ VYŠETRENIE Klinické ortopedické vyšetrenie 15,- 

CHIRURGICKÉ ÚKONY A OŠETRENIE RÁN (len úkon bez sedácie, anestézie, spotrebného materiálu, liekov) Ošetrenie rany -úkon + spotrebný materiál, bez liečiv od 10 – 40,

 Klinické predoperačné vyšetrenie 10,- Anestézia od 20 – 100,- Spotrebný materiál operačný od 10,- (Chir. rukavice, rúška, sterilné gázy, jednorazove inštrumenty, dezinfekcia operačného poľa) Infúzna terapia od 5,- Úkony: Chirurgické ošetrenie rany od 20,

– Laparotómia 90 – 230,-

 Hernia umbilicalis – šteňa od 30,-

 Hernia umbilicalis – adult od 35,-

 Hernia inguinalis – šteňa od 40,- 

Hernia inguinalis – adult od 50,- 

Othematóm 65 – 100,- 

Mastektómia od 120

Odstránenie nádoru (koža,podkožie..) od 350,

– Amputácia prst od 50,- Amputácia chvost od 120,

 Amutácia končastiny od 200,- 

OVH SUČKA (úkon, spotrebák, sedácia a anestézia) 0 – 10 kg 150,- + lieky + košielka/golier 

10– 20 kg 170,- +lieky + košielka/golier

 20 – 30 kg 190,- +lieky +košielka/golier

 30 kg a viac 180,- +lieky + košielka/golier 

Pyometra – úkon 130 – 220 ,-

 Cisársky rez – úkon 130 – 300,- 

Oftalmologické vyšetrenie 15,

Entropium/Ectropium šteňa od 70,

Entropium/Ectropium dospelý pes od 80 

Enukleácia 120,

Ošetrenie rohovkového vredu 120-200 

Kanylácia 5,- Sedácia + anestézia 35-100,- 

Úkon- čistenie ultrazvukom 30,- 

Úkon – leštenie 15,- 

Extrakcia zubov – úkon 

Jednokoreňový 2,- Očný od 3-30,- 

Viackoreňový od 3- 30,- 

Celkovo ošetrenie zubov 85-150,- (vyšetrenie+kanyla+sedácia/anestézia+čistenie+leštenie) 

Stanovenie hladiny progesterónu 34,- Umelá inseminácia – úkon od 20,- 

Asistovaný pôrod – úkon 50,- 

Odber semena – úkon 20,

KASTRÁCIA PES (úkon, spotrebák, sedácia a anestézia ) 0 – 10 kg 100,- + lieky + košielka/golier

 10 – 20 kg 130,- +lieky + košielka/golie

r 20 – 30 kg 150,- +lieky +košielka/golier

 30 kg a viac 170,- +lieky + košielka/golier

KASTRÁCIA KOCÚR 50 – 80,- (úkon, spotrebák, sedácia a anestézia ) 

OVH MAČKA 60 – 120